Het concept

In de zorg aan de mensen die op de Buurderij wonen en dagbesteding krijgen, staan drie zaken centraal:

  • Lekker leven:  Het leven op de Buurderij staat in het teken van lekker landelijk leven. De huiselijkheid en het leven van alle dag staat centraal. Dit betekent dat het dagelijks ritme van de dag uitgangspunt is met een afgestemd dagprogramma voor elke individuele bewoner.
  • Iedereen thuis: Het dagelijkse leven rond de boerderij en het museum midden in het eigen dorp biedt aan iedereen die extra zorg nodig heeft een vertrouwde plek
  • Samen wonen, samenwerken: samen wonen en samen werken houdt niet op bij de grenzen van de formele en informele zorg. Ook niet bij de ouderenzorg of verstandelijke gehandicaptenzorg. Op de Buurderij wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit één team met respect voor ieders mogelijkheden en kwaliteiten;  geïntegreerd wonen met geïntegreerde dienstverlening door de medewerkers is het uitgangspunt in de organisatie.